Kosten en verzekering

Wie naar het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum gaat, krijgt zorg: een onderzoek door de arts, een echo, bloedonderzoek of een röntgenfoto. Maar de zorginstantie rekent deze onderdelen niet apart af. Zij komen samen als een zogenaamd DBC-zorgproduct op de rekening.

De Vrouwenkliniek Zuidoost heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over vergoeding van behandelingen. De regelingen voor de Vrouwenkliniek Zuidoost zijn hetzelfde als voor alle andere ziekenhuizen in Nederland.

De zorg die wordt gegeven in de Vrouwenkliniek Zuidoost valt onder het basispakket en wordt dus door de zorgverzekeraar vergoed. Staat uw eigen risico nog (gedeeltelijk) open? Dan wordt eerst uw eigen risico aangesproken.

Het is wel nodig dat u door uw huisarts wordt verwezen, en dat u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt. Dit is een eis van de zorgverzekeraar die graag wil dat de huisarts een centrale rol speelt bij verwijzingen, hij/zij kent immers uw voorgeschiedenis en kan het best beoordelen of een verwijzing nodig is.

Als u een rekening van de zorgverzekeraar ontvangt betreft dit de verrekening met uw (verplichte of vrijwillig extra) eigen risico. Hoeveel u moet betalen hangt af van wat er al verrekend is met uw eigen risico (bijvoorbeeld door een eerder bezoek aan een andere specialist) en aan de hoogte van uw eigen risico.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen ? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk hier de animatiefilm van de NZa »

Het kostendeel wordt door de Vrouwenkliniek Zuidoost samen met de zorgverzekeraar vastgesteld, en ligt meestal lager dan dat voor de ziekenhuizen.

U kunt altijd opheldering over de nota vragen bij de klantenservice van uw zorgverzekeraar. Wanneer er toch onduidelijkheid blijft bestaan kunnen wij proberen meer duidelijkheid te geven.

Niet verzekerd?

Indien u geen Nederlandse verzekering hebt, bespreken wij tijdens het eerste gratis adviesgesprek wat wij voor u kunnen betekenen en wat de kosten zijn.

Passantentarieven

De Vrouwenkliniek Zuidoost heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Bent u bijvoorbeeld niet in Nederland verzekerd waardoor de factuur van uw behandeling niet direct bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend, dan ontvangt u de factuur zelf. Om inzicht te geven in deze kosten worden ieder jaar de passantentarieven bekend gemaakt. De tarieven vindt u in de bijgaande link.