De laatste maanden krijgen we veel vragen van patiënten naar aanleiding van de nota die door de zorgverzekeraar wordt verstuurd. Daarom geven we hier wat uitleg over hoe de financiële regelingen voor specialistische zorg in Nederland zijn. De regelingen voor de ZuidoostKliniek zijn hetzelfde als voor alle andere ziekenhuizen in Nederland.

De zorg die wordt gegeven in de Zuidoost Kliniek wordt door de zorgverzekeraar vergoed, het valt in het basispakket (een uitzondering is de Essure-sterilisatie, hierover leest u meer onderaan). Het is wel nodig dat u door uw huisarts wordt verwezen, en dat u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt. Dit is een eis van de zorgverzekeraar die graag wil dat de huisarts een centrale rol speelt bij verwijzingen, hij kent immers uw voorgeschiedenis en kan het best beoordelen of een verwijzing nodig is.
De prijzen die worden gehanteerd voor de verschillende onderzoeken en behandelingen in de ZuidoostKliniek zijn samengesteld uit een honorariumdeel voor de gynaecoloog en een kostendeel voor de ZuidoostKliniek.

De hoogte van het honorariumdeel wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld door de overheid. Het kostendeel wordt door de ZuidoostKliniek samen met de zorgverzekeraar vastgesteld, en ligt meestal lager dan dat voor de ziekenhuizen.
Als u een rekening van de zorgverzekeraar ontvangt betreft dit de verrekening met uw (verplichte of vrijwillig extra) eigen risico. Hoeveel u moet betalen hangt af van wat er al verrekend is met uw eigen risico (bijvoorbeeld door een eerder bezoek aan een andere specialist) en aan de hoogte van uw eigen risico.
U kunt altijd opheldering over de nota vragen bij de klantenservice van uw zorgverzekeraar. Wanneer er toch onduidelijkheid blijft bestaan kunnen wij proberen meer duidelijkheid te geven.