Echoscopisch onderzoek

Huisartsen en verloskundigen kunnen in de Vrouwenkliniek Zuidoost een echoscopisch onderzoek aanvragen zonder consult van de gynaecoloog. De uitslag wordt aan patiënte meegegeven.
Wanneer een afwijking wordt geconstateerd kan de gynaecoloog direct met de huisarts of verloskundige overleggen of direct een consult wordt gewenst.

Wat is een echo?

Bij echo-onderzoek kunnen de baarmoeder, het baarmoederslijmvlies en de eierstokken in beeld worden gebracht door middel van geluidsgolven. Het geluid is niet hoorbaar voor de mens. De geluidstrillingen worden teruggekaatst door de organen. De teruggekaatste trillingen worden zichtbaar op een scherm waardoor de baarmoeder en eierstokken beoordeeld kunnen worden.
De grootte, vorm en ligging van de baarmoeder en de dikte van het baarmoederslijmvlies kunnen worden beoordeeld. Er wordt gekeken of er myomen (vleesbomen) of poliepen (slijmvliesverdikkingen) aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. De eierstokken worden opgemeten en er wordt gekeken naar de aanwezigheid en grootte van follikels (eiblaasjes) en cystes (holtes gevuld met vocht).

Hoe gaat een echo in zijn werk?

Het onderzoek vindt meestal inwendig plaats (via de vagina). Een inwendige echo wordt verricht met een dunne probe (staaf) met daarover heen een soort condoom ter bescherming. Het onderzoek is niet pijnlijk. De gel die op de echoprobe zit is koud. Een echo kan ook worden verricht als u op dat moment bloedverlies heeft. Bij een inwendige echo is het het beste als de blaas leeg is. Soms wordt de echo uitwendig (via de buikwand) gemaakt. Dan moet de blaas goed gevuld zijn. Als dit nodig is krijgt u dit van te voren te horen. Niet alles is te zien op een echo. Voor de beoordeling van het baarmoederslijmvlies is het soms nodig de echo te herhalen net na de menstruatie. Er kan een indicatie zijn voor aanvullend onderzoek met een contrastecho.