Pathologie in het eerste trimester

Bij bloedverlies in het eerste trimester kan patiënte verwezen worden voor een vaginale echo.
Wanneer er sprake is van een missed abortion of een incomplete abortus wordt met patiënte besproken wat de beste optie is; afwachten, medicamenteuze abortus of curetteren. Behandeling kan plaats vinden in de Zuidoost Kliniek. Indien nodig wordt voor patiënte een afspraak in een ander ziekenhuis gemaakt.

In de Zuidoost Kliniek wordt geen abortus provocatus gedaan, wel worden patiënten indien gewenst gecounseld. Wanneer patiënte kiest voor een abortus provocatus wordt zij met de uitslag van de echo doorverwezen waarbij de wettelijk verplichte bedenktermijn van 5 dagen in acht wordt genomen. Ook wordt de anticonceptie besproken.

Zie ook de informatiefolder miskraam.